07. Jūlijs 2020.

Ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu un Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu, 2015. gada 1. septembrī Ventspilī darbību uzsāka “Augstas klases sportistu sagatavošanas centrs” pilotprojekts, kurā darbojas 18 sportisti – svarcelšanā – 8, vieglatlētikā – 6, šorttrekā – 4, kas tika apstiprināts noslēdzot sadarbības līgumu un abas līguma slēdzēju puses finansē vienādas summas.

Augstas klases sportistu sagatavošanas centrs izveidots ar mērķi pilnveidot kvalitatīvu augstas klases sportistu sagatavošanas sistēmu Latvijā, nodrošinot priekšnoteikumus starptautiski konkurētspējīgu sportistu attīstībai, kā arī izcilus sasniegumus sportā ilgtermiņā, efektīvi izmantot sportistu resursus un izveidoto sporta infrastruktūru.

Projekta darbībai piešķirts finansējums 2015. gadā – 45 000 EUR, 2016. gadā –135 000 EUR, 2017. gadā – 135 000 EUR, 2018. gadā –135 000 EUR, 2019. gadā –135 000 EUR, 2020. gadā – 108 000 EUR.

Finansējums paredzēts naktsmītņu nodrošināšanai sporta internātā, ēdināšanai 3 x dienā, medicīnas pakalpojumiem, komandējumu izdevumiem mācību – treniņu nometnēs un sacensībās, kā arī nepieciešamā inventāra iegādei, sporta bāžu izmantošanai nepieciešamajos laikos.  

Laikā no 2020. gada 12.marta līdz 2020. gada 9. jūnijam, kad valstī bija izsludināta ārkārtas situācija, Augstas klases sportistu sagatavošanas centra sportisti sacensībās nepiedalījās, bet trenējas pēc individuāliem mācību – treniņu plāniem savās dzīvesvietās, mežā, parkos un citās brīvdabas vietās, ievērojot sociālo distancēšanos un citus noteikumus.

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirtais finansējums, kā arī Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 2020.gada pirmajā pusgadā ir sekmējis “Augstas klases sportistu sagatavošanas centrs” sportistiem pilnvērtīgi sagatavoties startiem Latvijas, Eiropas un Pasaules mēroga sacensībās, kuri atsāksies jūlija mēnesī.

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 2020. gadam piešķirto līdzekļu izlietojums uz 2020. gada 30. jūniju sastāda EUR – 22814,77.

Ventspils pašvaldība izsaka pateicību Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai par sadarbību un doto iespēju arī 2020. gadā īstenot šo nozīmīgo projektu Ventspils pilsētā.

Dalies