22. Novembris 2021.

Pirmdien, 22.novembrī, atsākam treniņus klātienē Ventspils Sporta skolā “Spars”, tomēr nodarbības tiks organizētas arī attālināti.

Kā tiks organizēti turpmākie treniņi:

IEKŠTELPĀS:

1. Iekštelpās nodarbības tiek organizētas tikai izglītojamajiem ar COVID19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem;

2. Vienā treniņu grupā ne vairāk kā 20 izglītojamie;

3. Vienas klases tās pašas skolas izglītojamie (piemēram – basketbola nodarbība Centra sākuma skolā, kuri ir arī šīs skolas izglītojamie un visi ir 1b klases izglītojamie);

4. Individuāli 1:1 ar treneri vai vienas mājsaimniecības izglītojamie ar treneri, kuriem ir veikts skrīninga tests vispārējās vai profesionālās izglītības iestādes ietvaros;

5. Ģērbtuves var izmantot, tomēr iesakām pārģērbšanos organizēt mājās;

6. Iekštelpās izglītojamie pārvietojas ar sejas aizsargmaskām, tās noņemt var tikai treniņu laikā;

7. Vienā sporta bāzē var atrasties vairākas treniņu grupas, bet tās nedrīkst satikties ne treniņu norises vietā, ne ģērbtuvēs, un ja to atļauj telpas platība.

ĀRTELPĀS:

1. Ārtelpās nodarbības tiek organizētas izglītojamajiem ar COVID19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem;

2. Ārtelpās nodarbības tiek organizētas izglītojamajiem, kuri ir veikuši COVID 19 testu izglītības iestādē  organizētā skrīninga testa ietvaros. Testus neveic pirmsskolas izglītojamie.

3. Vienā treniņu grupā pulcējas ne vairāk kā 20 izglītojamie;

4. Ģērbtuves netiek izmantotas;

5. Var apmeklēt labierīcības, bet tad jāuzliek sejas aizsargmaska.

SACENSĪBAS:

1. Sacensības gan iekštelpās, gan ārtelpās tiek organizētas, ja tās ir iekļautas attiecīgā sporta veida federācijas kalendārā;

2. Sacensībās piedalās tikai izglītojamie ar COVID19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem;

3. Mūsu skolā notiekošās sacensībās skatītāju līdzdalība nav atļauta, izņemot Ramirent Nacionālās Basketbola līgas spēlēs, bet arī tajās var piedalīties tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem;

4. Izglītojamajiem iekštelpās jālieto sejas aizsargmaska, to var noņemt tikai sacensību laikā.

Tā kā vienam trenerim var būt gan izglītojamie ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem, gan bez tiem, tad treniņu nodarbības var būt sadalītas – mazāks treniņu laiks, treniņi dažas reizes nedēļā var notikt attālināti, treniņi var tikt nozīmēti pie cita trenera tajā pašā sporta veidā. Par treniņu grafikiem pašus izglītojamos un/vai vecākus informēs treneris.

Attālinātās nodarbības var notikt gadījumos, ja ir nelabvēlīgi laika apstākļi un ārtelpās treniņu nodarbības nevar aizvadīt.

Tāpat vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka arī mūsu treneri slimo, tāpēc, iespēju robežās, cenšamies nodrošināt aizvietotāju, bet ne vienmēr tas ir iespējams, tāpēc treniņi var tikt atcelti. Tāpat  treniņi nenotiek tiem izglītojamajiem, kuriem treneris atrodas atvaļinājumā.

Joprojām Jūsu bērns var saņemt atbalstu no sporta ārsta un fizioterapeita, sazinoties ar savu treneri, kurš palīdzēs organizēt konsultāciju pie speciālistiem.

Lūdzam nodrošināt savus bērnus ar dezinfekcijas līdzekļiem, kā arī nevediet savu bērnu uz treniņiem, ja jūtas noguris, nevesels vai ja ir COVID19 simptomi. NEKAVĒJOTIES ziņojiet  trenerim, ja Jūsu bērns ir saslimis ar COVID19 vai ir noteikts  kontaktpersonas statuss. Šādos gadījumos treniņus apmeklēt ir stingri aizliegts!

VECĀKI! Nodarbībās piedalīties kā skatītājiem ne iekštelpās, ne ārtelpās nav atļauts.

Šis laiks mums ir izaicinājumu pilns, tāpēc aicinām uz sapratni un cieņu! Esiet veseli un drošībā!

Dalies