12. Maijs 2020.

Otrdien, 12.maijā, Ventspils Sporta skola “Spars” atsāk klātienes nodarbības, ievērojot noteiktos piesardzības pasākumus.

Klātienes nodarbības sporta skola atsāks pakāpeniski – 12.maijā nodarbības uzsāks vecāko grupu izglītojamie, 14. maijā nodarbības uzsāks daļa vidējo grupu izglītojamo, bet 18.maijā nodarbības atsāks arī jaunāko grupu audzēkņi. Bērniem līdz 7 gadu vecumam klātienes nodarbības nav atļautas.

Vairākām grupām saglabāsies arī daļējs attālināts treniņu režīms, veicot patstāvīgus uzdevumus savās dzīves vietās vai apvidū. Šobrīd netiek plānotas vasaras nometnes, tāpat plānotas netiek arī sacensības, jo tās nav atļautas.

Treneri ar saviem izglītojamajiem ir sazinājušies par treniņu laikiem un vietām, kā arī sniegs norādījumus, kādi būs papildus iekšējās kārtības noteikumi, lai treniņi norisinātos veiksmīgi un droši.

Sporta skolas izglītojamo vecākus lūdzam izrunāt ar saviem bērniem šādus drošības pasākumus:

  • ieturēt 2 m distanci gan uz ielas, gan pirms treniņa, gan treniņu laikā, gan pēc treniņa, gan sporta bāžu telpās;
  • pirms treniņa neienākt bez trenera uzaicinājuma;
  • ja iespējams, treniņiem saģērbties tā, lai nebūtu jāizmanto ģērbtuves, līdzi paņemot tikai nepieciešamos sporta apavus;
  • āra treniņiem nodrošināt bērnu ar laika apstākļiem atbilstošu apģērbu;
  • censties ierasties uz treniņiem, neizmantojot sabiedrisko transportu;
  • ja iespējams, nodrošināt bērnu ar dezinfekcijas līdzekli, kuru iespējams paņemt līdzi uz treniņu, apmācīt bērnu ar to rīkoties;
  • treniņa procesa laikā nedalīties ar savām mantām – līdzpaņemto inventāru, telefonu, tā piederumiem, ūdens pudeli, kā arī šīs mantas nelikt tuvu citu bērnu mantām;
  • pēc treniņa doties mājās un nomazgāties dušā.

Kategoriski aizliegts uz treniņu atļaut doties bērniem, kuri jūtas neveseli. Kā arī lūdzam sekot līdzi bērna veselības stāvoklim. Sadzirdot sūdzības, kaut vai par līdz šim neraksturīgu pēctreniņa nogurumu, nekavējoties informēt ģimenes ārstu un treneri.

Treneris patur tiesības treniņā neatļaut piedalīties izglītojamajam, ja redzamas kādas slimības pazīmes, kā arī apņemas par savu novērojumu informēt vecākus.

Vecākiem sporta bāzēs ienākt kopā ar bērnu ir aizliegts. Bērnu var pavadīt līdz sporta bāzes durvīm vai vārtiem, kā arī sagaidīt pēc treniņa.

Lūdzam katrā ģimenē pārrunāt drošības noteikumus, kā arī pieņemt lēmumus par dalību klātienes nodarbībās. Visus jautājumus lūdzam risināt ar treneriem, ja rodas bažas par klātienes nodarbību atsākšanu. Ja nevēlaties atsākt klātienes nodarbības, tad treneri arī turpmāk nodrošinās attālinātu mācību procesu.

Visiem sporta skolas izglītojamiem ir pieejamas sporta ārsta un fizioterapeita konsultācijas, kā arī dažādu procedūru pakalpojumi.

Lūgums šajā klātienes nodarbību atsākšanas periodā izturēties ar sapratni pret skolas un trenera darbu.

Sporta skolas administrācija apmeklētājiem ir slēgta. Ja vēlaties tikties klātienē, lūgums pieteikt vizīti pa epastu [email protected] vai tālruni 63622732.

Esiet veseli un drošībā!

Treniņu grafiks no 12.maija

Dalies