17. Februāris 2023.

Līdzšinējā Ventspils Sporta skolas “Spars” direktore Solvita Pleinica 16. februārī ir pārtraukusi darba attiecības un turpmāk skolu vairs nevadīs.
Solvitas Pleinica skolu sekmīgi vadīja kopš 2019. gada 20.marta.

“Amatu atsāju reizē ar labi padarīta darba sajūtu. Darāmā vēl bija daudz, tomēr šobrīd dzīvē man ir izvirzītas citas prioritātes un vērtības, kurām vēlos sekot. Turpmāk redzu sevi akadēmiskā vidē, nodoties zinātnei un pētniecībai. Šo četru gadu laikā ir veiktas būtiskas pārmaiņas skolā, kopā ar kolēģiem ir izveidota spēcīga un konkurētspējīga sporta skola ne tikai Latvijas līmenī. Novēlu visiem turēt augsti paceltu mūsu skolas karogu un ar godu pārstāvēt savu skolu un pilsētu ikvienās sacensībās”.

Solvita Pleinica ir bijusi Ventspils Sporta skolas “Spars” audzēkne, kā arī visu savu profesionālo dzīvi, vairāk kā 27 gadus, saistījusi ar sportu Ventspils pilsētā. Direktores ieguldītais darbs novērtēts mūsu pilsētā visaugstākā līmenī, saņemot Ventspils valstspilsētas pašvaldības Atzinības rakstu ”Par nozīmīgu ieguldījumu sporta darbā Ventspils pilsētā”.

Novēlam direktorei izdošanos un veiksmi jaunajā dzīves posmā!

Līdz jaunā direktora apstiprināšanai amatā, direktora pienākumus pildīs Ventspils Sporta skolas “Spars” direktora vietniece izglītības jomā Ilona Laure-Rudīte.

Dalies