16. Marts 2020.

Kopš 2020. gada 13. marta sporta skolā klātienes apmācības tiek pārtrauktas, reaģējot uz Ministru kabineta izdoto rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu”.

Viss treniņu-apmācības proces tiek nodrošināts attālināti, treneriem nosūtot izglītojamajiem un/vai viņu vecākiem plānotos uzdevumus, kuri veicami mājas apstākļos vai apvidū, kā arī saņemot atgriezenisko saiti no izglītojamajiem šādā kārtībā:

  • katru pirmdienu līdz plkst. 12:00 treneris informē izglītojamos un/vai viņu vecākus par plānotiem uzdevumiem visas nedēļas garumā, informējot par treniņu dienām, plānotiem uzdevumiem un apzinot nepieciešamā inventāra pieejamību;
  • katru treniņu dienu līdz plkst. 12:00 treneris informē izglītojamo un/vai viņu vecākus par plānotiem uzdevumiem treniņa dienai;
  • treneris ar izglītojamo sazinās izmantojot komunikāciju kanālus – telefona sarunas, aplikāciju – whatsapp, programmas – skype, zoom, kā arī epastus vai elektroniskā žurnāla www.eklase.lv pastu;
  • izglītojamais katru treniņu dienu aizpilda dienasgrāmatu par veikto uzdevumu izpildi, atzīmē par to izdošanos, kā arī veic ierakstus par savu pašsajūtu treniņu laikā. Šādu dienasgrāmatu izglītojamais var iekārtot atsevišķā kladē vai datorsalikumā. Dienasgrāmatu izglītojamais nosūta trenerim vienu reizi nedēļā, izmantojot augstāk minētos komunikācijas kanālus, par kuriem treneris un izglītojamais ir vienojušies atsevišķi;
  • izglītojamais var nosūtīt trenerim video, audio, fotoattēlus par doto uzdevumu izpildi un tā norisi. Treneris pēc nepieciešamības veic korekcijas un labojumus doto uzdevumu izpildē.

Lūdzam izglītojamos ievērot Latvijā noteiktos ierobežojumus, trenējoties mājās vai apvidū, kā arī nedalīties ar savu inventāru, neorganizēt kopīgus treniņus ar saviem draugiem un komandas biedriem.

Esiet drošībā un palieciet mājās!!!!!!

Dalies