15. Novembris 2021.

Prasības pretendentiem:

 • izglītība atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13.punktam;
 • vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības iestādē;
 • zināšanas profesionālās ievirzes sporta izglītības satura un attīstības jautājumos;
 • izglītības jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • prasmes plānot un organizēt savu darbu, strādāt komandā un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • prasmes pieredzējuša lietotāja līmenī darbā ar informācijas tehnoloģijām;
 • labas saskarsmes spējas un komunikācijas prasmes;
 • precizitāte un augsta atbildības izjūta.

Galvenie pienākumi:

 • plānot un nodrošināt kvalitatīvu  izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • piedalīties iekšējo reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē un nodrošināt to ievērošanu;
 • nodrošināt pārskatu un atskaišu sagatavošanu atbilstoši savai kompetencei;
 • strādāt ar mācību dokumentāciju, e-klasi, Valsts izglītības informācijas sistēmu;
 • piedalīties pedagoģisko padomju sēžu sagatavošanā un organizēšanā;
 • plānot un nodrošināt metodiskā darba vadību;
 • plānot un informēt pedagogus par profesionālās kompetences pilnveides iespējām;
 • nodrošināt metodisku atbalstu jaunajiem pedagogiem;
 • vadīt un pārraudzīt pedagogu darbu, nodrošināt metodisko palīdzību;
 • nodrošināt Valsts izglītības standarta, profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanas metodisko vadību;
 • izstrādāt un apkopot metodiskos materiālus izglītības procesa nodrošināšanai.  

Darba alga:

Noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves un darba apraksts (CV);
 • pieteikuma vēstule;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Interesentiem dokumentus iesniegt līdz 2021.gada 30.novembrim, sūtot pa e-pastu: [email protected] vai pa pastu Ventspils Sporta skolai “Spars”, Sporta iela 7/9, Ventspils, LV-3601.

Sazināsimies tikai ar kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz nākamo konkursa kārtu!

Informējam, ka iesūtot CV, Jūs piekrītat norādīto personas datu apstrādei personāla atlases procesā.

Dalies