02. Jūnijs 2021.

Trešdien, 2.jūnijā, Ventspils Sporta skola “Spars” svin savu 70 gadu jubileju un par godu šiem svētkiem notika svinīga vēsturisko lietu nodošana Ventspils muzejam Muzeja glabāšanā tika nodota vēsturiska kanoe laiva, kausi, albūmi un citas  vēsturiskas liecības, lai vēlāk, kad tas būs atļauts, organizētu izstādi.

Livonijas ordeņa pils dārzā Sporta skola “Spars” saņēma jubilejas dāvanu – skārienjūtīgo ekrānu metodiskajam un organizatoriskajam  darbam, kuru Ventspils pilsētas pašvaldības vārdā pasniedza Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietniekam infrastruktūras jautājumos Jānis Vītoliņš.

Tāpat ar Ventspils pilsētas domes Atzinības rakstiem tika sveikti skolas treneri Juris Petrovičs un Vladimirs Vlasjuks, kurus pasniedza Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks sadarbības jautājumos Guntis Blumbergs un Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Didzis Ošenieks.  

Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes Goda rakstus saņēma Sergejs Paipals-Šulcs, Nataļja Seile, Ilmārs Seilis, Mārīte Strūģe un Ineta Leite, kurus pasniedza Izglītības pārvaldes vadītāja Ineta Tamane.

Apsveicam mūsu pedagogus un darbiniekus ar saņemtajām atzinībām jubilejas reizē, kā arī apsveicam skolas dzimšanas dienā pedagogus, izglītojamos, viņa vecākus un sporta darbiniekus!

Sporta skola Ventspilī dibināta 1951.gada 30.maijā. Ventspils pilsētas Tautas izglītības nodaļas Jaunatnes sporta skolas pirmais direktors bija Aleksandrs Rolands. Pirmie 50 audzēkņi uzņemti 2.jūnijā. Tā 1951.gada 2.jūnijs kļuvis par sporta skolas dzimšanas dienu. Sporta skola darbu uzsāka ar trim nodaļām: mākslas vingrošanas, akrobātikas un vieglatlētikas, bet rudenī tika atvērta arī basketbola nodaļa zēniem. Pirmie skolas treneri bija Alma Lāme, Anatolijs Mudelis un Imants Krautmanis.

Dalies