02. Jūnijs 2020.

Laika posmā no 1.-5. jūnijam Ventspils Sporta skolā “Spars” notiek profesionālās izglītības programmu akreditācijas 1.daļa, kuru veic Izglītības kvalitātes valsts dienests. Iepriekš programmu akreditācija veikta 2014.gadā, kad sporta skola akreditēta uz sešiem gadiem 19 programmās.

Ņemot vērā, ka valstī turpinās noteiktais ārkārtas stāvoklis uz vietas komisijas locekļi neieradīsies, bet attālināti notiks dokumentu pārbaude, video zvani ar administrāciju, treneriem, audzēkņiem, vecāku un skolas dibinātāju pārstāvjiem.

Akreditācijas 2. daļa notiks klātienē izglītības iestādē laika posmā no 2020.gada 19. – 23.oktobrim.

Sporta skolas “Spars” izglītības iestādes darbības kvalitāti vērtēs 10 eksperti un viens ekspertu komisijas vadītājs.

Sporta skolā “Spars” iespējams nodarboties ar 10 sporta veidiem un tajā darbojas 1160 audzēkņi.  Profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošana notiek saskaņā ar Sporta skolas nolikumu, mācību process tiek organizēts, atbilstoši licencētajām programmām, ievēroti Ministru Kabineta noteikumi Nr. 508. Pedagogi strādā pēc sporta skolas apstiprinātiem gada plāniem un treniņu nodarbību sarakstiem.

Labākos rezultātus aizvadītajā mācību gadā sasnieguši svarcelšanā (R.Koha, R.Suharevs, D.Ivanova), vieglatlētikā (R.K.Lasmane, R.Smolonskis, D.Sopova, L.D.Sietiņa), smaiļošanā un kanoe airēšanā (J.Kalenda), Sporta vingrošanā (M.Ribaļčenko), basketbolā (K.Ķilps, R.Vitoļskis) un šorttrekā (R.Krūzbergs).

Dalies