21. Janvāris 2022.

Nodarbību norise:

Nodarbības var norisināties klātienē iekštelpās

Nodarbības var norisināties klātienē ārtelpās

Nodarbības var norisināties attālināti – patstāvīgi izvēlētā vietā individuāli, veicot uzdevumu, kurus noteicis treneris;

Nodarbības var norisināties attālināti – izmantojot e-platformas, vienā laikā kopā ar citiem grupas biedriem un treneri.

Nodarbībās var piedalīties:

Izglītojamais ar COVID 19 vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātu, ja savā pamatizglītības iestādē ir veicis antigēna testus un tie ir negatīvi;

Izglītojamais, kuriem nav COVID 19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, ja savā pamatizglītības iestādē ir veicies antigēna testus un pūļa testu un tie ir negatīvi;

Izglītojamie, 60 dienu laikā pēc pārslimošanas ar COVID19 infekciju, kurš ir apstiprināts laboratoriski un pieejams pārslimošanas sertifikāts (tests nav jāveic un jāuzrāda);

Kontaktpersona gan vakcinēta, gan nevakcinēta, ja ir veicis antigēna testu, un tas ir negatīvs. Šo testēšanu nodrošina pamatizglītības iestāde vai vecāki par saviem līdzekļiem;

Pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamais, kurš antigēna testu ir veicis nodarbību dienā vecāku klātbūtnē, un tas ir negatīvs. Testus nodrošina Sporta skola “Spars” tik ilgi, kamēr tie būs izglītības iestādei pieejami.

*Saskaņā ar SPKC noteikto algoritmu kārtību, kādā testus veic pamatizglītības iestādē, nosaka konkrētā izglītības iestāde;

*Negatīvie testi ir jāuzrāda treneriem attiecīgā dienā, izmantojot e-platfomas, par kurām esiet vienojušies;

*Treneri nekavējoties ir jāinformē, ja antigēna vai pūļa tests ir pozitīvs, tādā gadījumā nodarbības apmeklēt nevar, kamēr nav saņemts laboratorisks apstiprinājums, ka tests ir negatīvs, tad nodarbības var atsākt.

Nodarbībās nevar piedalīties:

Saslimušais ar COVID19 infekciju;

Izglītojamais, kurš nav veicis testus pamatizglītības iestādē vai nav veicis to par personiskiem līdzekļiem. Šis punkts attiecas uz tiem izglītojamiem, kuriem pamatizglītības iestādē ir noteikts attālinātais mācību process, un testi pamatizglītības iestādē netiek veikti.

Dalība sacensībās:

Izglītojamais, kuram ir COVID 19 pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikāts;

Izglītojamais, kuram ir negatīvs COVID19 tests, kurš veikts pamatizglītības iestādē vai veikts par saviem līdzekļiem;

Sacensībās nedrīkst piedalīties saslimušais vai ar kontaktpersonas statusu;

Vecākiem:

Piedalīties nodarbībās klātienē iekštelpās un ārtelpās nav atļauts;

Sagaidīt bērnus pēc nodarbībās sporta bāzu iekštelpās nav atļauts;

Piedalīties sacensībās iekštelpās Ventspils sporta bāzēs kā skatītājiem nav atļauts;

Izņēmums – vienojoties ar treneri, izglītojamiem līdz 7 gadu vecumam peldēšanā, sporta vingrošanā, BMX un šorttrekā, deleģēti vecāki ar COVID19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu var palīdzēt pārģērbties.

Sejas aizsargmaskas:

Sejas aizsargmaskas jāizmanto iekštelpās līdz brīdim, kad sākas nodarbība (peldēšanā un smaiļošanā un kanoe airēšanā – līdz dušas telpai), kā arī uzreiz pēc treniņiem (var noņemt, izmantojot dušu);

Noteikts, ka sejas aizsargmaska var būt auduma, kuru nodrošināja pamatizglītības iestāde (pelēkas krāsas auduma maska), medicīniskā maska vai respirators;

Sejas aizsargmaska jālieto braucot transportā uz sacensībām un līdz brīdim, kad notiek iesildīšanās un pašas sacensības vai arī kā noteicis sacensību organizators.

Atgriešanās pēc pārslimošanas:

Var atsākt nodarbības 8.dienā, ja pēdējo 24 stundu laikā nav bijuši slimības simptomi, ko apliecina rakstiski izglītojamā vecāki trenerim, izmantojot eklase.lv;

 Atsākot apmeklēt nodarbības, nav nepieciešams uzrādīt laboratoriskās testēšanas rezultātu vai ārsta izziņu, tomēr mēs iesakām pārrunāt ar ģimenes ārstu, lai pārliecinātos, ka slimošana nav atsājusi sekas un izglītojamais var darboties paaugstinātas slodzes apstākļos.

Atgriešanās pēc kontaktpersonas statusa, ja neapmeklēja pamatizglītības iestādi:

Izglītojamais var atgriezties nodarbībās 11.dienā pēc tam, kad tika noteikts kā kontaktpersona, veicot pamatizglītības iestādē antigēno testu, un tas ir negatīvs.

Darbinieki:

Vakcinēti (primārā vakcinācija vai balstvakcinācija) vai pārslimojuši cilvēki, kuri noteikti kā kontaktpersonas, var turpināt veikt darba pienākumus,  katru rītu septiņas dienas veicot negatīvu ātro antigēna paštestu;

Izolācijas laiks Covid-19 pozitīviem cilvēkiem: izolācijā var doties arī pēc pozitīva Covid-19 paštesta, darba pienākumus var atsākt pildīt 8. dienā, ja vismaz 24 stundas nav bijuši saslimšanas simptomi; Šajos gadījumos 10 dienas pēc inficēšanās apstiprināšanas jālieto FFP2 respirators un jāizvairās no ciešiem kontaktiem ar citiem cilvēkiem.

Izstrādāja: S.Pleinica

Ventspils Sporta skolas “Spars”

Direktore

Kontakti saziņai jautājumiem: [email protected] , tālrunis – 22007768

Dalies