13. Oktobris 2021.

2021.gada 9.oktobrī Ministru kabinets izdeva rīkojumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu visā valsts teritorijā no 2021.gada 11. oktobra līdz 2022.gada 11.janvārim. Saskaņā ar šo rīkojumu Ventspils Sporta skolas “Spars” nodarbības tiek realizētas gan klātienē, gan attālināti.

Klātienē – iekštelpās  nodarbības notiek:

1. izglītojamiem, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts,

2. individuāli – pedagogs un izglītojamais, vai vienas mājsaimniecības izglītojamie, izglītojamajiem ir jābūt derīgam negatīvam COVID-19 testam,

3. vienas klases izglītojamie, 

4. vienā nodarbībā piedalās līdz 20 izglītojamajiem, ja to pieļauj telpas platība,

5. ģērbtuves tiek izmantotas ierobežoti, ko nosaka pedagogs.

Nodarbību laikā sejas maskas lieto pedagogs, bet izglītojamais lieto līdz nodarbību sākumam un pēc nodarbībām.

Klātienē – ārtelpās  nodarbības notiek:

1. visiem izglītojamajiem ar derīgu sadarbspējīgu vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātu un derīgu negatīvu COVID -19 testu, ko izglītojamais katru nedēļu uzrāda pedagogam, izņemot pirmsskolas izglītojamos, viņiem tests nav jāuzrāda, 

2. ģērbtuves netiek izmantotas, 

3. apmeklējot labierīcības iekštelpās, izmanto sejas maskas, 

4. vienā nodarbībā piedalās līdz 20 izglītojamajiem,

5. visi peldēšanas nodaļas izglītojamie līdz 12 gadu vecumam. 

Attālināti  nodarbības notiek:

1.izglītojamajiem, kuri atrodas pašizolācijā, 

2. nelabvēlīgos laika apstākļos, 

3. ja tā noteicis pedagogs. 

Sacensībās piedalās: 

1.izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, 

2. starptautiskās sacensībās no 16 gadu vecuma, ievērojot noteikumus kā noteicis sacensību organizētājs. 

Lai precīzāk uzzinātu sava sporta veida grupas darba organizāciju, aicinām izglītojamo likumiskos pārstāvjus sazināties ar pedagogu personiski. 

Aicinām

1. lūdzu uz nodarbībām  nevest izglītojamo, kuram ir noteikts kontaktpersonas statuss, un viņam nav sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts,

2. neatļaut doties uz nodarbībām izglītojamajam ar saaukstēšanās pazīmēm,

3. nekavējoties informēt pedagogu, ja konstatēts saslimšanas gadījums vai noteikts kontaktpersonu statuss,

4. lūdzu nodrošiniet izglītojamo ar sporta apģērbu āra apstākļiem. 

VECĀKIEM, BRĀĻIEM, MĀSĀM, CITIEM RADINIEKIEM, LIKUMISKIEM PĀRSTĀVJIEM UN CITĀM AR IZGLĪTOJAMO SAISTĪTĀM PERSONĀM – ienākt sporta bāzēs ir stingri aizliegts, kā arī piedalīties sacensībās iekštelpās nav atļauts!

Pateicamies par sadarbību un atsaucību! Esiet veseli! 

Mācību procesa organizēšanas kārtība ārkārtas situācijas laikā

Dalies