19. Oktobris 2020.

Augstas klases sportistu sagatavošanas centrs, kurā iekļauti 18 sportisti, izveidots ar mērķi pilnveidot kvalitatīvu augstas klases sportistu sagatavošanas sistēmu Latvijā, nodrošinot priekšnoteikumus starptautiski konkurētspējīgu sportistu attīstībai, kā arī izcilus sasniegumus sportā ilgtermiņā, efektīvi izmantot sportistu resursus un izveidoto sporta infrastruktūru.

Projekta darbībai 2020.gadā piešķirts finansējums 108 000 eiro apmērā, kurš paredzēts naktsmītņu nodrošināšanai sporta internātā, ēdināšanai, medicīnas pakalpojumiem, komandējumu izdevumiem mācību – treniņu nometnēs un sacensībās, kā arī nepieciešamā inventāra iegādei un sporta bāžu izdevumiem. Līdzvērtīgu finansējumu iegulda arī Ventspils pašvaldība.

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirtais finansējums, kā arī Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 2020.gadā ir sekmējis Augstas klases sportistu sagatavošanas centra sportistiem pilnvērtīgi sagatavoties startiem Latvijas, Eiropas un Pasaules mēroga sacensībās.

Pateicoties kvalitatīvam treneru darbam un nozīmīgam mācību – treniņu darbam, mūsu sportisti sasnieguši augstus sportiskos rezultātus.

Vieglatlēts Ruslans Smolonskis Latvijas čempionātā 20 km soļošanā izcīnīja 1.vietu, Rūta Kate Lasmane Latvijas čempionātā pieaugušajiem izcīnīja 1.vietu trīssoļlēkšanā un tāllēkšanā, Darja Sopova Latvijas junioru čempionātā izcīnīja 2.vietu tāllēkšanā. Svarcēlājs Ritvars Suharevs Online Cup Uzbekistan izcīnīja 3.vietu.

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 2020. gadam piešķirto līdzekļu izlietojums uz 2020. gada 30.septembri sastāda EUR – 46 519,48.

Ventspils pašvaldība izsaka pateicību Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai par sadarbību un doto iespēju arī 2020.gadā īstenot šo nozīmīgo projektu Ventspils pilsētā.

Dalies