16. Septembris 2022.

Informējam, ka paredzētais izglītības darbinieku streiks NENOTIKS, tāpēc Ventspils Sporta skolas “Spars” mācību treniņu darbs notiks bez izmaiņām.

Konteksts par plānoto streiku, kurš šobrīd nav plānots:

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Ventspils arodorganizācijas priekšsēdētājs Sergejs Paipals-Šulcs informē, ka Ventspilī gatavību piedalīties streikā izteikuši 502 izglītības iestāžu darbinieki, aptverot 20 izglītības iestādes, tajā skaitā pirmsskolas, vispārizglītojošās skolas, Jaunrades nams un sporta skola “Spars”. Streikā piedalīsies ne tikai pedagogi, bet arī citi izglītības iestāžu darbinieki, kuri atbalsta pedagogu prasības.

Streika forma ir izglītības un zinātnes darbinieku darba pārtraukšana no 2022. gada 19. septembra, neveicot darba pienākumus, kamēr tiek panākta LIZDA streika prasību izpilde. Streika mērķis ir pievērst atbildīgo valsts amatpersonu un sabiedrības uzmanību kritiskajai nevienlīdzības situācijai nozarē un panākt streika prasību izpildi.

Streika laikā, sākot no 19. septembra, uz nenoteiktu laiku būs izmaiņas izglītības iestāžu darbībā. Daļa no tām būs slēgtas, jo nebūs iespēja nodrošināt mācību procesu.

“Streiks ir ne tikai par izglītības darbinieku nākotni, bet arī par visu mūsu valsts bērnu nākotni, lai visiem pirmsskolu audzēkņiem, skolēniem un studentiem būtu augsti kvalificēti un profesionāli pedagogi, lai valsts līmenī tiktu risināts pedagogu trūkums un pedagogiem būtu laiks individuālai pieejai katram skolēnam. Aicinu sabiedrību atbalstīt pedagogus un nevērsties pret izglītības iestādi, tās pedagogiem, izglītības pārvaldi, pašvaldību! Aicinu vērsties pie Izglītības un zinātnes ministrijas, valdības, Saeimas, jo Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības prasību izpilde ir viņu atbildība!”, situāciju raksturo Sergejs Paipals-Šulcs un piebilst, ka nozarē grūti piesaistīt jaunus pedagogus lielās darba slodzes un zemā atalgojuma dēļ, līdz ar to lielākā daļa pedagogu ir vecumā no 50 līdz 60 un arī pensijas gados.

Streika prasības ir:

Nodrošināt Izglītības likuma 53. panta trešās daļas izpildi, kas nosaka, ka pedagoga mēnešalga par vienu slodzi nav zemāka par Ministru kabineta apstiprināto pedagogu darba samaksas grafikā noteikto mēnešalgu attiecīgajā laikposmā. Pedagogu darba samaksas grafiks jāizstrādā un jāapstiprina nākamo piecu gadu periodam, sākot no 2023. gada līdz 2027. gadam. Tomēr šādu darba samaksas pieauguma grafiku valdība līdz šim nav apstiprinājusi un pedagogiem nav garantēts atbilstošs finansējums. Sabalansēt darba slodzi visiem pedagogiem no 2023. gada. Lai varētu novadīt kvalitatīvu mācību stundu, pedagogam pirms tam ir jāveic sagatavošanās darbs. Tas ir laikietilpīgi, tādēļ pedagogiem bieži vien tam jāvelta ne tikai apmaksātais, bet arī savs brīvais laiks. Šī iemesla dēļ LIZDA iestājas tieši par pedagogu darba slodzes sabalansēšanu , lai no nākamā gada 1. septembra slodze tiktu sadalīta attiecībā 60:40, tas ir, nodrošinot ne vairāk kā 60% darba laika kontaktstundām un ne mazāk par 40% darba laika, lai sagatavotos stundām un veiktu citus pienākumus. Izglītības un zinātnes ministrijas plānos bija darba slodzi sabalansēt pakāpeniski līdz 2028. gadam.

Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Jana Bakanauska: “Apzināmies, ka streiks sagādās ļoti lielas problēmas daudzām ģimenēm.  Par darba organizēšanu izglītības iestādē streika laikā vecākus informē izglītības iestādes vadītājs. Ja streiko arī iestādes vadītājs, tad par situāciju izglītības iestādē atbild pašvaldības nozīmēts vadītāja pienākumu izpildītājs. Ventspils valstspilsētas pašvaldība atbalsta streika norisi un nodrošinās visiem izglītības iestāžu darbiniekiem Latvijas Republikas Satversmē noteiktās tiesības streikot.”

Dalies