26. Augusts 2021.

Sākoties jaunajam 2021./2022. mācību gadam, visā valstī tiek noteikti jauni noteikumi izglītības iestādēm saistībā ar COVID 19 infekcijas izplatības ierobežošanu, kurus regulē Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK).

Ventspils Sporta skola “Spars” (turpmāk – sporta skola)  ir profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kurai ir noteikti virkne noteikumi sporta skolas darbības drošai darbībai.

Apkopojot informāciju, informējam par būtiskākajiem noteikumiem, kuri jāvievēro gan izglītojamajiem, gan viņu vecākiem:

1.Sporta skolā nodarbības un sacensības var apmeklēt izglītojamie ar:

– Sadarbspējīgu COVID19 vakcinācijas sertifikātu;

-Sadarbspējīgu COVID19 pārslimošanas sertifikātu līdz tā noteiktā termiņa beigām;

– Ar negatīvu COVID19 testa kopiju izdrukātā veidā vai uzrādot viedierīcē, kurš tiek veikts izglītojamā vispārējā vai profesionālās izglītības iestādēs vai atsevišķos gadījumos sporta skolā. Rezultātus treneris fiksēs atsevišķā žurnālā katru nedēļu.

2.Sadarbspējīgs COVID 19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta kopija ir jānodod savam trenerim līdz gada 31. augustam. Ja kopiju nav iespējams izdrukāt, to var izdarīt sporta skolas metodiskajā kabinetā, informējot savu treneri. Atgādinam – pārslimošanas sertifikātam ir noteikts derīguma termiņš, tāpēc pēc tā beigām, būs jāveic iknedēļas testēšana vai jāizlemj par vakcinācijas uzsākšanu no atļautā vecuma.

3.Tie izglītojamie, kuri ir uzsākuši vakcināciju, bet tā vēl nav noslēgusies, turpina testēšanos savā vispārējā vai profesionālā izglītības iestādē. Kad vakcinācijas kurss ir noslēdzies, tad savam trenerim iesniedz sadarbspējīgu COVID19 vakcinācijas sertifikātu.

4.Sporta skola testēšanu veiks pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamajiem vienu reizi nedēļā tajā dienā, kuru noteiks laboratorija. Pirms testēšanas uzsākšanas visu pirmsskolas izglītojamo likumiskie pārstāvji aizpildīs atļauju, ka sporta skolai ir tiesības sniegt personas datus laboratorijai.

5.Tie izglītojamie, kuri izvēlējušies mācīties ģimenē vai tālmācības izglītības programmās, bet vēlas apmeklēt nodarbības sporta skolā, veic iknedēļas testus sporta skolā, bet pirms tam rakstiski par šādu nepieciešamību informē sporta skolu uz epastu [email protected] , kā arī aizpilda un paraksta atļauju par datu nodošanu laboratorijai. Pēc šādas informācijas saņemšanas, sporta skola sazināsies ar laboratoriju un nodos datus par izglītojamo. Tikai pēc tam, kad sporta skola būs saņēmusi no laboratorijas apstiprinājumu, sporta skola informē vecākus, ka var doties uz laboratoriju veikt testu patstāvīgi. Pēc negatīva testa saņemšanas, izglītojamais varēs doties uz nodarbībām, trenerim uzrādot testa kopiju. Tests patstāvīgi būs jāatkārto katru nedēļu.

6.Augstākās izglītības iestādes izglītojamie, kuri nevar uzrādīt 1.punktā minētos sertifikātus, tests jāveic patstāvīgi par saviem līdzekļiem katru nedēļu.

7.Augstāk minētie noteikumi neattiecas ar Augstas klases sportistu sagatavošanas programmas izglītojamajiem, LOV sastāva un Latvijas izlašu dalībniekiem.

8.Testēšana nebūs nepieciešama, ja grupā dalībnieku skaits ir līdz 5 izglītojamajiem.

9.Sacensībās izglītojamie varēs piedalīties ar tieši tādiem pašiem noteikumiem kā nodarbībās, ja vien sacensību organizētājs nebūs noteicis savādāk.

10.Pārvietojoties sporta bāzēs, izglītojamajiem ir jānēsā sejas aizsargmaskas kā tas noteikts MK noteikumos, bet nodarbībās tās nav nepieciešamas.

11.Informējam, ka zāles platību un grupu dalībnieku ierobežojošā skaita dēļ, nodarbības var notikt retāk ne kā līdz šim, jo būs nepieciešams sadalīt grupas vairākās daļās.

12.Izglītojamos pavadīt uz ģērbtuvēm un sporta zālēm pavadošām personām nebūs iespējams, izglītojamos pie sporta bāzēs ārdurvīm nodos treneriem, tāpēc lūgums jaunākiem izglītojamajiem iemācīt patstāvīgi noģērbties un uzģērbt sporta formu, kā arī aizsiet sporta apavus. Tāpat tas attiecas arī uz peldētapmācības grupām. Sadarbībā ar treneri var organizēt katrā grupā vienu vai divas atbildīgās personas no vecāku vidus, kuras palīdz apģērbties izglītojamajiem jaunākiem par 7 gadiem, bet šīm personām ir jābūt ar sadarbspējīgu COVID19 vakcinācijas sertifikātu, kurš tiek uzrādīts treneriem un sporta skolas administrācijai.

13.Atgādinām, ka pirms un pēc treniņa ir jādezinficē rokas, kā arī lūgums nedalīties ar savām mantām, īpaši dzēriena pudeli. Tāpat nav vēlams ilgi uzkavēties ģērbtuvēs vai tās neizmantot vispār, ja tas ir iespējams.

14. Lūdzam!!!! Neapmeklēt nodarbības ar COVID 19 infekcijas slimības pazīmēm – iesnas, klepus, kala sāpes, galvas sāpes, drudzis, nogurums. Pat, ja šie simptomi nekādi nav saistīti ar COVID 19 infekcijas slimību, jaunam sportistam papildus fiziska slodze sasirgušam ķermenim nav nepieciešama. Trenerim ir tiesības atteikt šādam bērnam dalību nodarbībās.

Jautājumu gadījumos sazinieties ar savu treneri vai skolas administrāciju.

Iekšējās kārtības noteikumu Pielikums Nr.7

Dalies