Ventspils Sporta skolas “Spars” Izglītības iestādes padome ir koleģiāla institūcija, kuras mērķis ir izglītības procesa pilnveide.

Padomes reglaments nosaka Padomes darbības jomas, sastāvu, darbības mērķus un galvenos uzdevumus, izveidi un locekļu ievēlēšanas kārtību, kompetenci, darbības organizēšanas, lēmumu pieņemšanas, informācijas aprites, izpildes un kontroles kārtību, kā arī citus ar Padomes darbu saistītus jautājumus.  

Padome darbojas, pamatojoties uz šo reglamentu, kuru izstrādā un apstiprina Padome, bet saskaņo Izglītības iestādes direktors.

Padome darbojas, ievērojot Izglītības likuma normas.

Padome savas kompetences ietvaros sadarbojas ar Izglītības iestādes pedagoģisko padomi, Ventspils pašvaldību un citām institūcijām, fiziskām personām.

Padomei ir padomdevēja tiesības.

Padome darbojas patstāvīgi un tās personālsastāva darbs ir brīvprātīgs.

Izglītības iestādes padomes galvenie mērķi un uzdevumi

Izglītības iestādes padomes vadība

Anete Černuho
priekšsēdētāja
Liene Zēniņa
priekšsēdētājas vietniece
Inese Sviķe
sekretāre
close
Galerijas nosaukums
Autors: Pēteris Skudra
1 / 20

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu labāku mājas lapas lietošanas pieredzi.

Piekrītu