25. Maijs 2021.

Ventspils Sporta skolas “Spars” darbību turpina ietekmēt COVID-19 izplatība un izglītojamiem ir grūti apgūt mācību programmu, jo nav pieejamas nepieciešamās sporta bāzes, inventārs un apstākļi, lai pilnvērtīgi trenētos.

Atbilstoši MK noteikumiem treniņu process nav traucēts tikai Augsts klases spotistu sagatavošanas centra, Latvijas Olimpiskās vienības sportistiem un Latvijas izlašu kandidātiem un dalībniekiem, ko apstiprinājušas konkrētā sporta veida federācijas. Tomēr tie ir tikai 77 sporta skolas izglītojamie, kamēr kopskaitā sporta skolā izglītojas 1100 jaunie sportisti.

Ņemot vērā, ka šobrīd nav paredzams, kad varētu atsākt normālu mācību treniņu darbu, kā arī to, ka nav iespējams apgūt programmu bez nepieciešamā invetāra un apstākļiem, Sporta skola “Spars” vadība vērsās pašvaldībā ar lūgumu sniegt finansiālu atbalstu inventāra un aprīkojumu iegādei, lai vasaras mēnešos izveidotu āra laukumus, kuros kaut minimāli būtu iespējams apgūt mācību programmu.

Pašvaldība atbalstīja mūsu priekšlikumu, piešķirot finansējumu EUR 7512 apmērā, lai prioritāri nodrošinātu iespēju trenēties 3 sporta veidos – sporta vingrošanā, peldēšanā un džudo.

Tiks iegādāts džudo paklājs (tatami) 64m2, kuru iespējams novietot Olimpiskā centra “Ventspils” stāvlaukumā pie ieejas no Reņķa dārza. Peldēšanas sporta veidam pielāgots Pludmales akvaparka peldbaseins, kas dod iespēju trenēties brīvā dabā. Savukārt sporta vingrošanai tiks iegādātas pašbalansējošās līdzstekas sievietēm, kuras būs viegli uzstādīt āra laukumā, kuru plānots izveidot blakus Vieglatlētikas manēžai.

Pateicamies Ventspils pilsētas pašvaldībai par sniegto atbalstu un doto iespēju Sporta skolas “Spars” izglītojamajiem nodarboties atklātās sporta bāzēs!

Dalies